โครงการพัฒนากีฬามหาวิทยาลัย เชิญชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น และพ่อค้าประชาชนร่วมงาน “วันชุมนุมยอดนักกีฬา” เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน ณ สนามฟุตบอลหน้าหอพักนักศึกษา 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

โครงการพัฒนากีฬามหาวิทยาลัย เชิญชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น และพ่อค้าประชาชนร่วมงาน “วันชุมนุมยอดนักกีฬา” เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน ณ สนามฟุตบอลหน้าหอพักนักศึกษา 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Description

P100-103/2522-การแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ชาย) กับทีมพ่อค้าประชาชน(หญิง)
P104-106/2522-การแข่งขันกลิ้งยางรถยนต์
P107-110/2522-การแข่งขันวิ่งกระสอบ
P111-114/2522-ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
P115-123/2522-การมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2522-02-17

Identifier

P100-123/2522

Files

P100 2522.jpg
P100 2522 (ด้านหลัง).jpg
P101 2522.jpg
P101 2522 (ด้านหลัง).jpg
P102 2522.jpg
P103 2522.jpg
P104 2522.jpg
P105 2522.jpg
P106 2522.jpg
P107 2522.jpg
P108 2522.jpg
P109 2522.jpg
P110 2522.jpg
P111 2522.jpg
P112 2522.jpg
P113 2522.jpg
P114 2522.jpg
P115 2522.jpg
P116 2522.jpg
P117 2522.jpg
P118 2522.jpg
P119 2522.jpg
P120 2522.jpg
P121 2522.jpg
P122 2522.jpg
P123 2522.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “โครงการพัฒนากีฬามหาวิทยาลัย เชิญชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น และพ่อค้าประชาชนร่วมงาน “วันชุมนุมยอดนักกีฬา” เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน ณ สนามฟุตบอลหน้าหอพักนักศึกษา 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed July 18, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/957.

Output Formats