ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศอาจารย์-ข้าราชการใหม่ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

Dublin Core

Title

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศอาจารย์-ข้าราชการใหม่ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

Description

ระหว่างวันที่ 27-29 ก.ค. 2521
P152-157/2521- ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศอาจารย์-ข้าราชการใหม่ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2521-07-27

Identifier

P152-157/2521

Files

P152 2521.jpg
P153 2521.jpg
P154 2521.jpg
P155 2521.jpg
P156 2521.jpg
P157 2521.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศอาจารย์-ข้าราชการใหม่ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์,” KKU Archives, accessed July 2, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/937.

Output Formats