มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความร่วมมือจากสำนักงบประมาณจัดสัมมนาปรับปรุงระบบงานระดับบริหารและพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมหอสมุดกลาง มข.

Dublin Core

Title

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความร่วมมือจากสำนักงบประมาณจัดสัมมนาปรับปรุงระบบงานระดับบริหารและพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมหอสมุดกลาง มข.

Description

ระหว่างวันที่ 9-22 มิ.ย. 2521
P102-107/2521- มหาวิทยาลับขอนแก่น โดยความร่วมมือจากสำนักงบประมาณจัดสัมมนาปรับปรุงระบบงานระดับบริหารและพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมหอสมุดกลาง มข.

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2521-06-09

Identifier

P102-107/2521

Files

P102 2521.jpg
P102 2521 (ด้านหลัง).jpg
P103 2521.jpg
P104 2521.jpg
P105 2521.jpg
P106 2521.jpg
P107 2521.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความร่วมมือจากสำนักงบประมาณจัดสัมมนาปรับปรุงระบบงานระดับบริหารและพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมหอสมุดกลาง มข.,” KKU Archives, accessed June 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/924.

Output Formats