การจัดนิทรรศการทางวิชาการ เรื่อง “พยาธิใบไม้ในตับ” จัดโดยนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงพยาบาลขอนแก่น

Dublin Core

Title

การจัดนิทรรศการทางวิชาการ เรื่อง “พยาธิใบไม้ในตับ” จัดโดยนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงพยาบาลขอนแก่น

Description

ระหว่างวันที่ 28-30 ก.ค. 2518
P271-277/2518- การจัดนิทรรศการทางวิชาการ เรื่อง “พยาธิใบไม้ในตับ” จัดโดยนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงพยาบาลขอนแก่น

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2518-07-28

Identifier

P271-277/2518

Files

P271 2518.jpg
P272 2518.jpg
P273 2518.jpg
P274 2518.jpg
P275 2518.jpg
P276 2518.jpg
P277 2518.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “การจัดนิทรรศการทางวิชาการ เรื่อง “พยาธิใบไม้ในตับ” จัดโดยนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงพยาบาลขอนแก่น,” KKU Archives, accessed June 19, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1000.

Output Formats