สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานมหกรรมดนตรีไทยครั้งที่ 12 ณ สวนอัมพร กรุงเทพฯ ซึ่งชมรมดนตรีไทย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วย

Dublin Core

Title

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานมหกรรมดนตรีไทยครั้งที่ 12 ณ สวนอัมพร กรุงเทพฯ ซึ่งชมรมดนตรีไทย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วย

Description

P997-1029/2522- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานมหกรรมดนตรีไทยครั้งที่ 12 ณ สวนอัมพร กรุงเทพฯ ซึ่งชมรมดนตรีไทย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วย
P997-1011- ภาพขาวดำ
P1012-1029- ภาพสี


Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2522-12-22

Identifier

P997-1029/2522

Files

P997 2522.jpg
P998 2522 (ด้านหลัง).jpg
P998 2522.jpg
P999 2522.jpg
P1000 2522.jpg
P1001 2522.jpg
P1002 2522.jpg
P1003 2522.jpg
P1004 2522.jpg
P1005 2522.jpg
P1006 2522.jpg
P1007 2522.jpg
P1008 2522.jpg
P1009 2522.jpg
P1010 2522.jpg
P1011 2522.jpg
P1012 2522.jpg
P1013 2522.jpg
P1013 2522 (ด้านหลัง).jpg
P1014 2522.jpg
P1015 2522.jpg
P1016 2522.jpg
P1017 2522.jpg
P1018 2522.jpg
P1019 2522.jpg
P1020 2522.jpg
P1021 2522.jpg
P1022 2522.jpg
P1023 2522.jpg
P1024 2522.jpg
P1025 2522.jpg
P1026 2522.jpg
P1027 2522.jpg
P1028 2522.jpg
P1029 2522.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานมหกรรมดนตรีไทยครั้งที่ 12 ณ สวนอัมพร กรุงเทพฯ ซึ่งชมรมดนตรีไทย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วย,” KKU Archives, accessed April 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/967.

Output Formats