นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เยี่ยมชมกิจการคณะต่างๆ และหอพักนักศึกษา และประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สำนักงานอธิการบดี

Dublin Core

Title

นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เยี่ยมชมกิจการคณะต่างๆ และหอพักนักศึกษา และประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สำนักงานอธิการบดี

Description

ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2519
P282-285/2519- นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เยี่ยมชมกิจการคณะต่างๆ และหอพักนักศึกษาเมื่อวันเสาร์ ที่ 4 กันยายน 2519 และประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สำนักงานอธิการบดีในวันอาทิตย์ ที่ 5 กันยายน 2519

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2519-09-04

Identifier

P282-285/2519

Files

P282 2519.jpg
P283 2519.jpg
P284 2519.jpg
P285 2519.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เยี่ยมชมกิจการคณะต่างๆ และหอพักนักศึกษา และประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สำนักงานอธิการบดี,” KKU Archives, accessed May 28, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/968.

Output Formats