ภาพถ่ายปี 2519

Dublin Core

Title

ภาพถ่ายปี 2519

Collection Items

การแข่งขันกีฬาและสังสรรค์ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
P1/2519-การแข่งขันกีฬาฟุตบอล
P2/2519-การแข่งขันกีฬาแชร์บอล
P3-5/2519-การมอบรางวัล
P6-9/2519-การแห่ขบวนกลองยาว
P10-P11/2519-กองเชียร์

งานวันเด็กแห่งชาติ ณ คณะศึกษาศาสตร์
P12-15/2519-พิธีเปิด
P16/2519-การมอบรางวัล
P17/2519-แขกผู้มีเกีรยติ

งานวันเกษตร ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 24-25 ม.ค. 2519
P34-37/2519-การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
P38-39/2519-การชมแปลงเกษตร

พิธีวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลศูนย์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P40-47/2519- พิธีวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลศูนย์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2519
P48-50/2519-ระหว่างเสด็จพระราชดำเนิน
P51-54/2519-ทรงมีปฏิสันถารกับผู้รับเสด็จ
P55-63/2519-พระราชทานปริญญาบัตร
P64-69/2519-บัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
P70-86/2519-ภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2519

ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้บรรยายให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ฟังเมื่อวันปัจฉิมนิเทศบัณฑิต รุ่นที่ 9 ที่ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P87-91/2519- ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้บรรยายให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ฟังเมื่อวันปัจฉิมนิเทศบัณฑิต รุ่นที่ 9 ที่ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไฟไหม้หอพักนักศึกษา 16 ในเวลาประมาณ 22.20 น.
P110/2519-หอพักนักศึกษา 16 กำลังถูกไฟไหม้
P111-125/2519-นักศึกษาและบุคลากรร่วมกับเทศบาลเมืองของแก่นช่วยกัน
ดับเพลิง
P126-129/2519-ภาพความเสียหายของหอพักนักศึกษา 16 หลังเพลิงสงบ

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 13 ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์
P130-132/2519-คณาจารย์
P133/2519-พิธีบายศรีสู่ขวัญ
P134-137/2519-นักศึกษาผู้เข้ารับการปฐมนิเทศ

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล อธิการบดีและคณาจารย์ร่วมในพิธีไหว้ครู ณ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P250-251/2519-คณาจารย์
P252-262/2519-นักศึกษาไหว้ครู
P263-265/2519-ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล อธิการบดีมอบทุนการศึกษา
P266/2519-ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล อธิการบดีกล่าวให้โอวาท
P267-269/2519-นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีไหว้ครู

การแข่งขันกรีฑาระหว่างคณะ ครั้งที่ 3 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่น
P270-272/2519-พิธีเปิดการแข่งขัน
P273-278/2519-การแข่งขันกีฑาระหว่างคณะ ครั้งที่ 3
P279-281/2519-กองเชียร์

นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เยี่ยมชมกิจการคณะต่างๆ และหอพักนักศึกษา และประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สำนักงานอธิการบดี
ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2519
P282-285/2519- นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เยี่ยมชมกิจการคณะต่างๆ และหอพักนักศึกษาเมื่อวันเสาร์ ที่ 4 กันยายน 2519 และประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สำนักงานอธิการบดีในวันอาทิตย์ ที่ 5 กันยายน 2519

พิธีรับมอบงานอธิการบดีของ ศาสตราจารย์กำจร มนุญปิจุ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี
P355-370/2519- พิธีรับมอบงานอธิการบดีของ ศาสตราจารย์กำจร มนุญปิจุ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี

การบรรยายข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 โดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ สำนักงานสารนิเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด และนางวิมลศิริ ชำนาญเวช ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ ผู้บรรยายข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519
P371-377- การบรรยายข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 โดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ สำนักงานสารนิเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด และนางวิมลศิริ ชำนาญเวช ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ ผู้บรรยายข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519
P378-385-…

คณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 19 ได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์กวี ทังสุบุตร คณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นผู้ต้อนรับ
P386-394/2519- คณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 19 ได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์กวี ทังสุบุตร คณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นผู้ต้อนรับ
View all 17 items

Collection Tree