ภาพถ่ายปี 2519

Dublin Core

Title

ภาพถ่ายปี 2519

Items in the ภาพถ่ายปี 2519 Collection

งานวันเด็กแห่งชาติ ณ คณะศึกษาศาสตร์
P12-15/2519-พิธีเปิด
P16/2519-การมอบรางวัล
P17/2519-แขกผู้มีเกีรยติ

งานวันเกษตร ณ คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 24-25 ม.ค. 2519
P34-37/2519-การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
P38-39/2519-การชมแปลงเกษตร

พิธีวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลศูนย์แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P40-47/2519- พิธีวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลศูนย์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 13  ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์
P130-132/2519-คณาจารย์
P133/2519-พิธีบายศรีสู่ขวัญ
P134-137/2519-นักศึกษาผู้เข้ารับการปฐมนิเทศ

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม  สุวรรณกุล  อธิการบดีและคณาจารย์ร่วมในพิธีไหว้ครู ณ สโมสรนักศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P250-251/2519-คณาจารย์
P252-262/2519-นักศึกษาไหว้ครู
P263-265/2519-ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล …

การแข่งขันกรีฑาระหว่างคณะ ครั้งที่ 3 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่น
P270-272/2519-พิธีเปิดการแข่งขัน
P273-278/2519-การแข่งขันกีฑาระหว่างคณะ ครั้งที่ 3
P279-281/2519-กองเชียร์

พิธีรับมอบงานอธิการบดีของ ศาสตราจารย์กำจร  มนุญปิจุ  ณ  ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี
P355-370/2519- พิธีรับมอบงานอธิการบดีของ ศาสตราจารย์กำจร มนุญปิจุ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี…

Collection Tree