คณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 19 ได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์กวี ทังสุบุตร คณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นผู้ต้อนรับ

Dublin Core

Title

คณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 19 ได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์กวี ทังสุบุตร คณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นผู้ต้อนรับ

Description

P386-394/2519- คณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 19 ได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์กวี ทังสุบุตร คณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นผู้ต้อนรับ

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2519-11-26

Identifier

P386-394/2519

Files

P386 2519.jpg
P387 2519.jpg
P388 2519.jpg
P389 2519.jpg
P390 2519.jpg
P391 2519.jpg
P392 2519.jpg
P393 2519.jpg
P394 2519.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “คณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 19 ได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์กวี ทังสุบุตร คณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นผู้ต้อนรับ,” KKU Archives, accessed April 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/987.

Output Formats