การปฐมนิเทศอาจารย์-ข้าราชการใหม่ ณ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

การปฐมนิเทศอาจารย์-ข้าราชการใหม่ ณ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Description

P478-479/2552- ผศ.เข้มแข็ง สีตะธนี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงาน
P480-485/2552- ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี ประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศและกล่าวให้โอวาทแก่อาจารย์-ข้าราชการใหม่
P486-487/2552- ผู้บรรยาย
P488-506/2552- อาจารย์-ข้าราชการใหม่ ที่เข้าร่วมการปฐมนิเทศ
P507-508/2552- อาจารย์-ข้าราชการใหม่ พักรับประทานอาหารว่าง

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2522-07-13

Identifier

P478-508/2522

Files

P478 2522.jpg
P479 2522.jpg
P480 2522.jpg
P481 2522.jpg
P482 2522.jpg
P483 2522.jpg
P484 2522.jpg
P485 2522.jpg
P486 2522.jpg
P487 2522.jpg
P488 2522.jpg
P489 2522.jpg
P490 2522.jpg
P491 2522.jpg
P492 2522.jpg
P493 2522.jpg
P494 2522.jpg
P495 2522.jpg
P496 2522.jpg
P497 2522.jpg
P498 2522.jpg
P499 2522.jpg
P500 2522.jpg
P501 2522.jpg
P502 2522.jpg
P503 2522.jpg
P504 2522.jpg
P505 2522.jpg
P506 2522.jpg
P507 2522.jpg
P508 2522.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “การปฐมนิเทศอาจารย์-ข้าราชการใหม่ ณ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed September 27, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1010.

Output Formats