ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมวิชาการสุขาภิบาลอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าในมหาวิทยาลัย โดยได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์สุขาภิบาลเขต 4 ณ ห้องประชุมหอสมุดกลาง

Dublin Core

Title

ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมวิชาการสุขาภิบาลอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าในมหาวิทยาลัย โดยได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์สุขาภิบาลเขต 4 ณ ห้องประชุมหอสมุดกลาง

Description

P22-23/2522-พิธีเปิดโดย ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร เป็นประธาน
P24-25/2522-ผู้กล่าวรายงาน
P26-27/2522-ผู้ประกอบการร้านค้าในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการอบรม

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2522-01-18

Identifier

P22-27/2522

Files

P22 2522.jpg
P22 2522 (ด้านหลัง).jpg
P23 2522.jpg
P23 2522 (ด้านหลัง).jpg
P24 2522.jpg
P25 2522.jpg
P26 2522.jpg
P27 2522.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมวิชาการสุขาภิบาลอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าในมหาวิทยาลัย โดยได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์สุขาภิบาลเขต 4 ณ ห้องประชุมหอสมุดกลาง,” KKU Archives, accessed April 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/918.

Output Formats