ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบโรงเรียนขนาด 4 ห้องเรียนของค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และปิดค่าย ณ บ้านโนนสะเดา อ.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โดยมีนายอำเภอภูเวียงเป็นผู้รับมอบแทนชาวบ้าน

Dublin Core

Title

ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบโรงเรียนขนาด 4 ห้องเรียนของค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และปิดค่าย ณ บ้านโนนสะเดา อ.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โดยมีนายอำเภอภูเวียงเป็นผู้รับมอบแทนชาวบ้าน

Description

P292-313/2522-พิธีมอบโรงเรียนขนาด 4 ห้องเรียน โดยมี ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดีเป็นประธานมอบและนายอำเภอภูเวียงเป็นตัวแทนรับมอบ
P314-320/2522-เยี่ยมชมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านโนนสะเดา
P321-329/2522-พิธีบายศรีสู่ขวัญชาวค่าย
P330-355/2522-การผูกข้อมือชาวค่าย

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2522-04-06

Identifier

P292-355/2522

Files

P292 2522.jpg
P292 2522 (ด้านหลัง).jpg
P293 2522.jpg
P293 2522 (ด้านหลัง).jpg
P294 2522.jpg
P295 2522.jpg
P296 2522.jpg
P297 2522.jpg
P298 2522.jpg
P299 2522.jpg
P300 2522.jpg
P301 2522.jpg
P302 2522.jpg
P303 2522.jpg
P304 2522.jpg
P305 2522.jpg
P306 2522.jpg
P307 2522.jpg
P308 2522.jpg
P309 2522.jpg
P310 2522.jpg
P311 2522.jpg
P312 2522.jpg
P313 2522.jpg
P314 2522.jpg
P315 2522.jpg
P316 2522.jpg
P317 2522.jpg
P318 2522.jpg
P319 2522.jpg
P320 2522.jpg
P321 2522.jpg
P322 2522.jpg
P323 2522.jpg
P324 2522.jpg
P325 2522.jpg
P326 2522.jpg
P327 2522.jpg
P328 2522.jpg
P329 2522.jpg
P330 2522.jpg
P331 2522.jpg
P332 2522.jpg
P333 2522.jpg
P334 2522.jpg
P335 2522.jpg
P336 2522.jpg
P337 2522.jpg
P338 2522.jpg
P339 2522.jpg
P340 2522.jpg
P341 2522.jpg
P342 2522.jpg
P343 2522.jpg
P344 2522.jpg
P345 2522.jpg
P346 2522.jpg
P347 2522.jpg
P348 2522.jpg
P349 2522.jpg
P350 2522.jpg
P351 2522.jpg
P352 2522.jpg
P353 2522.jpg
P354 2522.jpg
P355 2522.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบโรงเรียนขนาด 4 ห้องเรียนของค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และปิดค่าย ณ บ้านโนนสะเดา อ.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โดยมีนายอำเภอภูเวียงเป็นผู้รับมอบแทนชาวบ้าน,” KKU Archives, accessed April 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1002.

Output Formats