นายฮานานิชิ ผู้อำนวยการมูลนิธิญี่ปุ่นได้มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเยี่ยมหอสมุดกลาง โดยมี ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี และนายอภัย ประกอบผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ

Dublin Core

Title

นายฮานานิชิ ผู้อำนวยการมูลนิธิญี่ปุ่นได้มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเยี่ยมหอสมุดกลาง โดยมี ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี และนายอภัย ประกอบผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ

Description

ระหว่างวันที่ 12-13 มี.ค. 2522
P132-135/2522- นายฮานานิชิ ผู้อำนวยการมูลนิธิญี่ปุ่นได้มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเยี่ยมหอสมุดกลาง โดยมี ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี และนายอภัย ประกอบผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2522-03-12

Identifier

P132-135/2522

Files

P132 2522.jpg
P132 2522 (ด้านหลัง).jpg
P133 2522.jpg
P134 2522.jpg
P135 2522.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “นายฮานานิชิ ผู้อำนวยการมูลนิธิญี่ปุ่นได้มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเยี่ยมหอสมุดกลาง โดยมี ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี และนายอภัย ประกอบผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ,” KKU Archives, accessed July 7, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/965.

Output Formats