Browse Items (2 total)

  • Tags: รุ่นที่ 20

P100 2526.jpg
P100-102/2526- นักศึกษาใหม่ลอดขอนไม้แก่นที่สถานีรถไฟขอนแก่น
P103-111/2526 - นักศึกษาใหม่เข้าแถวเพื่อสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง
P112-117/2526 - นักศึกษาใหม่สักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดงOutput Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2