การออกค่ายอาสาพัฒนา สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย

รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี และ อาจารย์วิชัย ณีรัตน์พันธ์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เดินทางไปเยี่ยมค่ายครั้งนี้ด้วย

Dublin Core

Title

การออกค่ายอาสาพัฒนา สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย

รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี และ อาจารย์วิชัย ณีรัตน์พันธ์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เดินทางไปเยี่ยมค่ายครั้งนี้ด้วย

Description

P471-477- บรรยากาศการเดินทางออกค่าย

P478-485- อธิการบดี เยี่ยมค่าย และร่วมถ่ายที่ระลึกร่วมกับนักศึกษา


Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2533-06-04

Identifier

P471-485/2533

Files

P471 2533.jpg
P472 2533.jpg
P473 2533.jpg
P474 2533.jpg
P475 2533.jpg
P476 2533.jpg
P477 2533.jpg
P478 2533.jpg
P479 2533.jpg
P480 2533.jpg
P481 2533.jpg
P482 2533.jpg
P483 2533.jpg
P484 2533.jpg
P485 2533.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “การออกค่ายอาสาพัฒนา สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย

รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี และ อาจารย์วิชัย ณีรัตน์พันธ์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เดินทางไปเยี่ยมค่ายครั้งนี้ด้วย,” KKU Archives, accessed May 28, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1319.

Output Formats