วันเกษตรภาคอีสาน ครั้งที่ 1 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25-29 มกราคม 2533 โดยมีนายประจวบ ไชยสาส์น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน ในการนี้ร่วมด้วย รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี, ผศ.ดร.ทวีสุข แสนทวีสุข คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

Dublin Core

Title

วันเกษตรภาคอีสาน ครั้งที่ 1 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25-29 มกราคม 2533 โดยมีนายประจวบ ไชยสาส์น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน ในการนี้ร่วมด้วย รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี, ผศ.ดร.ทวีสุข แสนทวีสุข คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

Description

P218-219-อธิการบดี กล่าว
P220-224-ประธานกล่าวเปิดงาน และตัดริบบิ้นเปิดงาน
P225-228- ประธานเยี่ยมชมงาน

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2533-01-25

Identifier

P216-229/2533

Files

P216 2533.jpg
P217 2533.jpg
P218 2533.jpg
P219 2533.jpg
P220 2533.jpg
P221 2533.jpg
P222 2533.jpg
P223 2533.jpg
P224 2533.jpg
P225 2533.jpg
P226 2533.jpg
P227 2533.jpg
P228 2533.jpg
P229 2533.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “วันเกษตรภาคอีสาน ครั้งที่ 1 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25-29 มกราคม 2533 โดยมีนายประจวบ ไชยสาส์น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน ในการนี้ร่วมด้วย รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี, ผศ.ดร.ทวีสุข แสนทวีสุข คณบดีคณะเกษตรศาสตร์,” KKU Archives, accessed August 9, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1323.

Output Formats