พิธีเปิดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 16-18 สิงหาคม 2533
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต
อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมในงานด้วย

Dublin Core

Title

พิธีเปิดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 16-18 สิงหาคม 2533
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต
อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมในงานด้วย

Description

P915 รศ.ศรีสุมนตร์ สีตะธนี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าว
P916-918 ประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดงานและตัดริบบิ้นเปิดงาน
P919-920 รศ.นพ.ชนินทร์ มหรรฆานุเคราะห์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา
P921-924 บรรยากาศในพิธีเปิด
P925-928 นิทรรศการต่าง ๆ ที่จัดแสดงภายในงาน

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2533-08-16

Identifier

P915-928/2533

Files

P915 2533.jpg
P916 2533.jpg
P917 2533.jpg
P918 2533.jpg
P919 2533.jpg
P920 2533.jpg
P921 2533.jpg
P922 2533.jpg
P923 2533.jpg
P924 2533.jpg
P925 2533.jpg
P926 2533.jpg
P927 2533.jpg
P928 2533.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีเปิดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 16-18 สิงหาคม 2533
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต
อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมในงานด้วย,” KKU Archives, accessed April 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1312.

Output Formats