การประชุมการจัดตั้งวิทยาลัยสุรนารี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี พล.ต.ชาติชาย ชุณหะวัณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในที่ประชุม ภายหลังการประชุมได้เดินทางไปสำรวจบริเวณที่จะจัดตั้งวิทยาลัย ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

Dublin Core

Title

การประชุมการจัดตั้งวิทยาลัยสุรนารี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี พล.ต.ชาติชาย ชุณหะวัณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในที่ประชุม ภายหลังการประชุมได้เดินทางไปสำรวจบริเวณที่จะจัดตั้งวิทยาลัย ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

Description

P154-156 - สถานที่ตั้งวิทยาลัยสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2530-03-17

Files

P147 2530.jpg
P148 2530.jpg
P149 2530.jpg
P150 2530.jpg
P151 2530.jpg
P152 2530.jpg
P153 2530.jpg
P154 2530.jpg
P155 2530.jpg
P156 2530.jpg
P157 2530.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “การประชุมการจัดตั้งวิทยาลัยสุรนารี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี พล.ต.ชาติชาย ชุณหะวัณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในที่ประชุม ภายหลังการประชุมได้เดินทางไปสำรวจบริเวณที่จะจัดตั้งวิทยาลัย ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา,” KKU Archives, accessed July 27, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1408.

Output Formats