พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2532 วันที่ 4 มิถุนายน 2532 โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี เป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญและลอดซุ้มน้องใหม่

Dublin Core

Title

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2532 วันที่ 4 มิถุนายน 2532 โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี เป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญและลอดซุ้มน้องใหม่

Description

P736 รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี ในพิธีบายศรีสู่ขวัญ
P737 ประธาน กล่าว
P738-742 ประธานจุดเทียน เริ่มพิธีบายศรีสู่ขวัญ
P743-746 ประธานและผู้ทรงคุณวุฒิ ผูกข้อมือแก่นักศึกษาใหม่
P747 พิธีจุดเทียน
P748-749 น้องใหม่ลอดซุ้ม

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2532-06-04

Identifier

P736-749/2532

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2532 วันที่ 4 มิถุนายน 2532 โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี เป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญและลอดซุ้มน้องใหม่,” KKU Archives, accessed April 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1407.

Output Formats