การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดหมู่หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน(LC) ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการ

Dublin Core

Title

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดหมู่หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน(LC) ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการ

Description

P631-637 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดหมู่หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน(LC) ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการ

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2530-05-28

Files

P631 2530.jpg
P632 2530.jpg
P633 2530.jpg
P634 2530.jpg
P635 2530.jpg
P636 2530.jpg
P637 2530.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดหมู่หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน(LC) ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการ,” KKU Archives, accessed October 17, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1406.

Output Formats