โครงการปลูกต้นไม้น้องใหม่ 9-10 มิถุนายน 2533 โดยชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

โครงการปลูกต้นไม้น้องใหม่ 9-10 มิถุนายน 2533 โดยชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Description

P575-578- พิธีเปิด มี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี, รศ.รังษี

นันทสาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์วิชัย ณีรัตน์พันธ์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมในพิธี

P579-584- นักศึกษาปลูกต้นไม้ ในการนี้มี รศ.เข้มแข็ง สีตะธนี ร่วมด้วย

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2533-06-09

Identifier

P575-584/2533

Files

P575 2533.jpg
P576 2533.jpg
P577 2533.jpg
P578 2533.jpg
P578 2533.jpg
P579 2533.jpg
P580 2533.jpg
P581 2533.jpg
P582 2533.jpg
P583 2533.jpg
P584 2533.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “โครงการปลูกต้นไม้น้องใหม่ 9-10 มิถุนายน 2533 โดยชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed June 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1409.

Output Formats