พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 24 ปีการศึกษา 2530 ณ
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม เป็นประธาน

Dublin Core

Title

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 24 ปีการศึกษา 2530 ณ
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม เป็นประธาน

Description

P681-684- นักศึกษาใหม่เดินแถวเข้าร่วมพิธี ณ อาคารพลศึกษา
P685-687- รศ.นพ.สมพร โพธินาม กล่าว
P688-689- รศ.นพ.สมพร โพธินาม จุดเทียนบายศรีสู่ขวัญ
P690- รำบายศรีสู่ขวัญ รอบพานบายศรี
P691- รศ.นพ.สมพร โพธินาม ผูกข้อมือนักศึกษา
P692-695- ผูกข้อมือนักศึกษา
P696-701- คณาจารย์-นักศึกษาที่ร่วมพิธี
P702-704- การแสดง

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2530-06-08

Files

P681 2530.jpg
P682 2530.jpg
P683 2530.jpg
P684 2530.jpg
P685 2530.jpg
P686 2530.jpg
P687 2530.jpg
P688 2530.jpg
P689 2530.jpg
P690 2530.jpg
P691 2530.jpg
P692 2530.jpg
P693 2530.jpg
P694 2530.jpg
P695 2530.jpg
P696 2530.jpg
P697 2530.jpg
P698 2530.jpg
P699 2530.jpg
P700 2530.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 24 ปีการศึกษา 2530 ณ
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม เป็นประธาน,” KKU Archives, accessed April 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1413.

Output Formats