พิธีตักบาตร และสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ ณ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

พิธีตักบาตร และสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ ณ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Description

P386-396/2530 - พิธีตักบาตร
P386/2530 - รศ.ภรณี ศิริโชติ (เสื้อสีขาวกางเกงสีดำ) และ ผศ.เข้มแข็ง สีตะธนี
P387/2530 - รศ.ภรณี ศิริโชติ (เสื้อสีขาวกางเกงสีดำ)
P388/2530 - ผศ.ดร.ยุพิน เตชะมณี (เสื้อลายฟ้า)
P391/2530 - ผศ.เข้มแข็ง สีตะธนี กำลังใส่บาตร
P397-406/2530 - พิธีสรงน้ำเนื่องในวันสงกรานต์
P397/2530 - รศ.นพ.สมพร โพธินาม สรงน้ำพระพุทธรูป
P398/2530 - รศ.นพ.สมพร โพธินาม สรงน้ำพระสงฆ์
P400/2530 - ผศ.ดร.ยุพิน เตชะมณี สรงน้ำพระพุทธรูป
P402/2530 - รศ.นพ.สมพร โพธินาม สรงน้ำพระพุทธรูป

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2530-04-13

Identifier

P386-406/2530

Files

P386 2530.jpg
P387 2530.jpg
P388 2530.jpg
P389 2530.jpg
P390 2530.jpg
P391 2530.jpg
P392 2530.jpg
P393 2530.jpg
P394 2530.jpg
P395 2530.jpg
P396 2530.jpg
P397 2530.jpg
P398 2530.jpg
P399 2530.jpg
P400 2530.jpg
P401 2530.jpg
P402 2530.jpg
P403 2530.jpg
P404 2530.jpg
P405 2530.jpg
P406 2530.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีตักบาตร และสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ ณ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed June 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1373.

Output Formats