กิจกรรมรับน้องใหม่ – พิธีบายศรีสู่ขวัญ

ต้อนรับฮับขวัญ น้องใหม่รุ่นที่ 27 สู่อ้อมอกมอดินแดง 5 มิถุนายน 2533

โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี เป็นประธานในพิธี

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, อาจารย์ และนักศึกษารุ่นพี่ ร่วมในพิธีด้วย

Dublin Core

Title

กิจกรรมรับน้องใหม่ – พิธีบายศรีสู่ขวัญ

ต้อนรับฮับขวัญ น้องใหม่รุ่นที่ 27 สู่อ้อมอกมอดินแดง 5 มิถุนายน 2533

โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี เป็นประธานในพิธี

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, อาจารย์ และนักศึกษารุ่นพี่ ร่วมในพิธีด้วย

Description

P502-504- อธิการบดี กล่าว

P505-506- รศ.เข้มแข็ง สีตะธนี กล่าว

P507-512- พิธีบายศรีสู่ขวัญ

P513-520- อาจารย์และรุ่นพี่ ผูกข้อมือนักศึกษาใหม่

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2533-06-05

Identifier

P502-532/2533

Files

P502 2533.jpg
P503 2533.jpg
P504 2533.jpg
P505 2533.jpg
P506 2533.jpg
P507 2533.jpg
P508 2533.jpg
P509 2533.jpg
P510 2533.jpg
P511 2533.jpg
P512 2533.jpg
P513 2533.jpg
P514 2533.jpg
P515 2533.jpg
P516 2533.jpg
P517 2533.jpg
P518 2533.jpg
P519 2533.jpg
P520 2533.jpg
P521 2533.jpg
P522 2533.jpg
P523 2533.jpg
P524 2533.jpg
P525 2533.jpg
P526 2533.jpg
P527 2533.jpg
P528 2533.jpg
P529 2533.jpg
P530 2533.jpg
P531 2533.jpg
P532 2533.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “กิจกรรมรับน้องใหม่ – พิธีบายศรีสู่ขวัญ

ต้อนรับฮับขวัญ น้องใหม่รุ่นที่ 27 สู่อ้อมอกมอดินแดง 5 มิถุนายน 2533

โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี เป็นประธานในพิธี

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, อาจารย์ และนักศึกษารุ่นพี่ ร่วมในพิธีด้วย,” KKU Archives, accessed February 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1374.

Output Formats