การต้อนรับคณะผู้แทนการศึกษา มหาวิทยาลัยทั่วไปของสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี

Dublin Core

Title

การต้อนรับคณะผู้แทนการศึกษา มหาวิทยาลัยทั่วไปของสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี

Description

P17-20/2530 - (ในห้องประชุม1)
P21-28/2530 - รับประทานอาหารร่วมกัน
P29/2530.- การแสดง
P30-31/2530 - รศ.นพ.สมพร โพธินาม (ขวา)มอบรางวัลแก่นักแสดง
P32-38/2530 - รศ.นพ.สมพร โพธินาม (ซ้าย)

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2530-16-01

Identifier

P17-40/2530

Files

P17 2530.jpg
P18 2530.jpg
P19 2530.jpg
P20 2530.jpg
P21 2530.jpg
P22 2530.jpg
P23 2530.jpg
P24 2530.jpg
P25 2530.jpg
P26 2530.jpg
P27 2530.jpg
P28 2530.jpg
P29 2530.jpg
P31 2530.jpg
P32 2530.jpg
P33 2530.jpg
P34 2530.jpg
P35 2530.jpg
P36 2530.jpg
P37 2530.jpg
P38 2530.jpg
P39 2530.jpg
P40 2530.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “การต้อนรับคณะผู้แทนการศึกษา มหาวิทยาลัยทั่วไปของสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี,” KKU Archives, accessed June 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1272.

Output Formats