รัฐมนตรีว่าการทบวงวิเทศสัมพันธ์ ประเทศแคนนาดา The Hounourable Monique Landy เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียนสอนคนตาบอดขอนแก่น

Dublin Core

Title

รัฐมนตรีว่าการทบวงวิเทศสัมพันธ์ ประเทศแคนนาดา The Hounourable Monique Landy เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียนสอนคนตาบอดขอนแก่น

Description

P340-372/2530- รัฐมนตรีว่าการทบวงวิเทศสัมพันธ์ ประเทศแคนนาดา The Hounourable Monique Landy เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียนสอนคนตาบอดขอนแก่น

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2530-03-29

Identifier

P340-372/2530

Files

P340 2530.jpg
P341 2530.jpg
P342 2530.jpg
P343 2530.jpg
P344 2530.jpg
P345 2530.jpg
P346 2530.jpg
P347 2530.jpg
P348 2530.jpg
P349 2530.jpg
P350 2530.jpg
P351 2530.jpg
P352 2530.jpg
P353 2530.jpg
P354 2530.jpg
P355 2530.jpg
P356 2530.jpg
P357 2530.jpg
P358 2530.jpg
P359 2530.jpg
P360 2530.jpg
P361 2530.jpg
P362 2530.jpg
P363 2530.jpg
P364 2530.jpg
P365 2530.jpg
P366 2530.jpg
P367 2530.jpg
P368 2530.jpg
P369 2530.jpg
P370 2530.jpg
P371 2530.jpg
P372 2530.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “รัฐมนตรีว่าการทบวงวิเทศสัมพันธ์ ประเทศแคนนาดา The Hounourable Monique Landy เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียนสอนคนตาบอดขอนแก่น,” KKU Archives, accessed July 18, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1325.

Output Formats