งานวันวิสาขบูชา ในงานจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชมมายุ ครบ 60 พรรษา ณ บริเวณพระวิหาร พระพุทธชินราช โรงพยาบาลศรีนครินทร์

Dublin Core

Title

งานวันวิสาขบูชา ในงานจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชมมายุ ครบ 60 พรรษา ณ บริเวณพระวิหาร พระพุทธชินราช โรงพยาบาลศรีนครินทร์

Description

P571-574 รศ.นพ.สมพร โพธินาม นำเวียนเทียน
P575-576 รศ.นพ.สมพร โพธินาม กลาง
P577 รศ.นพ.สมพร โพธินาม จุดเทียน
P578-580 พิธีสงฆ์
P583-584 รศ.นพ.สมพร โพธินาม ขวา
P585-586 รศ.นพ.สมพร โพธินาม กล่าว
P587 ประชาชนที่ร่วมงาน
P588 เดินจงกรม
P589-591 นั่งสมาธิ

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2530-05-01

Files

P571 2530.jpg
P572 2530.jpg
P573 2530.jpg
P574 2530.jpg
P575 2530.jpg
P576 2530.jpg
P577 2530.jpg
P578 2530.jpg
P579 2530.jpg
P580 2530.jpg
P581 2530.jpg
P582 2530.jpg
P583 2530.jpg
P584 2530.jpg
P585 2530.jpg
P586 2530.jpg
P587 2530.jpg
P588 2530.jpg
P589 2530.jpg
P590 2530.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “งานวันวิสาขบูชา ในงานจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชมมายุ ครบ 60 พรรษา ณ บริเวณพระวิหาร พระพุทธชินราช โรงพยาบาลศรีนครินทร์,” KKU Archives, accessed June 18, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1404.

Output Formats