นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.ณรงค์ กุหลาบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม สำนักวิทยบริการ

Dublin Core

Title

นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.ณรงค์ กุหลาบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม สำนักวิทยบริการ

Description

P516-517/2529- นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.ณรงค์ กุหลาบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม สำนักวิทยบริการ

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2529-11-25

Identifier

P516-517/2529

Files

P516 2529.jpg
P517 2529.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.ณรงค์ กุหลาบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม สำนักวิทยบริการ,” KKU Archives, accessed May 23, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1432.

Output Formats