พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2529

Dublin Core

Title

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2529

Description

P653.1-.8/2529- คณาจารย์นำขบวนบัณฑิตเดินแถวเข้าสู่ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร
P653.9-.17/2529- นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและอธิการบดี รับเสด็จฯ
P653.18-19/2529- นักศึกษาร้องเพลงประสานเสียง
P653.20-.52/2529- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
P653.53-.65/2529- คณาจารย์และบุคลากรเข้าเฝ้าฯ
P653.66-.74/2529 - นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าเฝ้าฯ
P653.75-.77/2529 - นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและอธิการบดี ส่งเสด็จฯ
P653.78-.80/2529- ผู้ได้รับโล่รางวัลและผู้เข้าเฝ้าฯ
P653.81/2529- พืชผักประดับบริเวณพิธี

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2529-12-18

Identifier

P652-653.81/2529

Files

P653.1 2529.jpg
P653.2 2529.jpg
P653.3 2529.jpg
P653.4 2529.jpg
P653.5 2529.jpg
P653.6 2529.jpg
P653.7 2529.jpg
P653.8 2529.jpg
P653.9 2529.jpg
P653.10 2529.jpg
P653.11 2529.jpg
P653.12 2529.jpg
P653.13 2529.jpg
P653.14 2529.jpg
P653.15 2529.jpg
P653.16 2529.jpg
P653.17 2529.jpg
P653.18 2528.jpg
P653.19 2529.jpg
P653.20 2529.jpg
P653.21 2529.jpg
P653.22 2529.jpg
P653.23 2529.jpg
P653.24 2529.jpg
P653.25 2529.jpg
P653.26 2529.jpg
P653.27 2529.jpg
P653.28 2529.jpg
P653.29 2529.jpg
P653.30 2529.jpg
P653.31 2529.jpg
P653.32 2529.jpg
P653.33 2529.jpg
P653.34 2529.jpg
P653.35 2529.jpg
P653.36 2529.jpg
P653.37 2529.jpg
P653.38 2529.jpg
P653.39 2529.jpg
P653.40 2529.jpg
P653.41 2529.jpg
P653.42 2529.jpg
P653.43 2529.jpg
P653.44 2529.jpg
P653.45 2529.jpg
P653.46 2529.jpg
P653.47 2529.jpg
P653.48 2529.jpg
P653.49 2529.jpg
P653.50 2529.jpg
P653.51 2529.jpg
P653.52 2529.jpg
P653.53 2529.jpg
P653.54 2529.jpg
P653.55 2529.jpg
P653.56 2529.jpg
P653.57 2529.jpg
P653.58 2529.jpg
P653.59 2529.jpg
P653.60 2529.jpg
P653.61 2529.jpg
P653.62 2529.jpg
P653.63 2529.jpg
P653.64 2529.jpg
P653.65 2529.jpg
P653.66 2529.jpg
P653.67 2529.jpg
P653.68 2529.jpg
P653.69 2529.jpg
P653.70 2529.jpg
P653.71 2529.jpg
P653.72 2529.jpg
P653.73 2529.jpg
P653.74 2529.jpg
P653.75 2529.jpg
P653.76 2529.jpg
P653.77 2529.jpg
P653.78 2529.jpg
P653.79 2529.jpg
P653.80 2529.jpg
P653.81 2529.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2529,” KKU Archives, accessed July 15, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1294.

Output Formats