งานวันวิทยาศาสตร์ไทย ณ คณะวิทยาศาสตร์

Dublin Core

Title

งานวันวิทยาศาสตร์ไทย ณ คณะวิทยาศาสตร์

Description

P355/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
P356/2529- พวงมาลา
P357/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต วางพวงมาลา
P359-360/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต (ขวา)มอบโล่
P361/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต กล่าว
P363-365/2529- นิทรรศการวิทยาศาสตร์
P366-369/2529- นักเรียนร่วมงานวิทยาศาสตร์

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2529-12-18

Identifier

P355-369/2529

Files

P355 2529.jpg
P356 2529.jpg
P357 2529.jpg
P358 2529.jpg
P359 2529.jpg
P360 2529.jpg
P361 2529.jpg
P362 2529.jpg
P363 2529.jpg
P364 2529.jpg
P365 2529.jpg
P366 2529.jpg
P367 2529.jpg
P368 2529.jpg
P369 2529.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “งานวันวิทยาศาสตร์ไทย ณ คณะวิทยาศาสตร์,” KKU Archives, accessed May 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1629.

Output Formats