การแสดงลำตัดคณะแม่ประยูรและเพลงจากชินกรไกรราชเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมไทยศึกษา ณ หอประชุมวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Dublin Core

Title

การแสดงลำตัดคณะแม่ประยูรและเพลงจากชินกรไกรราชเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมไทยศึกษา ณ หอประชุมวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Description

P1687-1692 การแสดงลำตัดคณะแม่ประยูรและเพลงจากชินกรไกรราชเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมไทยศึกษา ณ หอประชุมวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2530-12-08

Files

P1687 2530.jpg
P1688 2530.jpg
P1689 2530.jpg
P1690 2530.jpg
P1691 2530.jpg
P1692 2530.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “การแสดงลำตัดคณะแม่ประยูรและเพลงจากชินกรไกรราชเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมไทยศึกษา ณ หอประชุมวิทยาศาสตร์สุขภาพ,” KKU Archives, accessed July 19, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1630.

Output Formats