พิธีบายศรีสู่ขวัญชาวต่างชาติ โดยมี รศ.รังษี นันทสาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, รศ.นพ.ชนินทร์ มหรรฆานุเคราะห์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และ ผศ.เข้มแข็ง สีตะธนี ร่วมในพิธี

Dublin Core

Title

พิธีบายศรีสู่ขวัญชาวต่างชาติ โดยมี รศ.รังษี นันทสาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, รศ.นพ.ชนินทร์ มหรรฆานุเคราะห์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และ ผศ.เข้มแข็ง สีตะธนี ร่วมในพิธี

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2532-11-12

Identifier

P1738-1743/2532

Files

P1738 2532.jpg
P1739 2532.jpg
P1740 2532.jpg
P1741 2532.jpg
P1742 2532.jpg
P1743 2532.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีบายศรีสู่ขวัญชาวต่างชาติ โดยมี รศ.รังษี นันทสาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, รศ.นพ.ชนินทร์ มหรรฆานุเคราะห์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และ ผศ.เข้มแข็ง สีตะธนี ร่วมในพิธี,” KKU Archives, accessed April 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1631.

Output Formats