นิทรรศการวิชาการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ
สำนักวิทยบริการ

Dublin Core

Title

นิทรรศการวิชาการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ
สำนักวิทยบริการ

Description

P60-70/2529-นิทรรศการวิชาการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ สำนักวิทยบริการ

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2529-01-25

Identifier

P60-70/2529

Files

P60 2529.jpg
P61 2529.jpg
P63 2529.jpg
P64 2529.jpg
P65 2529.jpg
P66 2529.jpg
P67 2529.jpg
P68 2529.jpg
P69 2529.jpg
P70 2529.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “นิทรรศการวิชาการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ
สำนักวิทยบริการ,” KKU Archives, accessed June 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1190.

Output Formats