Browse Items (60 total)

  • Collection: ภาพถ่ายปี 2530

P681 2530.jpg
P681-684- นักศึกษาใหม่เดินแถวเข้าร่วมพิธี ณ อาคารพลศึกษา
P685-687- รศ.นพ.สมพร โพธินาม กล่าว
P688-689- รศ.นพ.สมพร โพธินาม จุดเทียนบายศรีสู่ขวัญ
P690- รำบายศรีสู่ขวัญ รอบพานบายศรี
P691- รศ.นพ.สมพร โพธินาม ผูกข้อมือนักศึกษา
P692-695-…

P122 2530.jpg
P122-127/2530- การประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่1/2530 โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี

P523 2530.jpg
P523-533 ขบวนพาเหรด
P534-538 ผู้เข้าร่วมพิธีเปิด
P539-541 รศ.นพ.สมพร โพธินาม กล่าว
P542-543 การกล่าวเปิดการแข่งขัน
P544 ปล่อยลูกโป่งป้ายกีฬาบุคลากรทบวงมหาวิทยาลัย
P545 การนำกล่าวคำปฏิญาณตนของนักกีฬา
P546 ภาพหมู่ทีมฟุตบอลผู้บริหาร

P386 2530.jpg
P386-396/2530 - พิธีตักบาตร
P386/2530 - รศ.ภรณี ศิริโชติ (เสื้อสีขาวกางเกงสีดำ) และ ผศ.เข้มแข็ง สีตะธนี
P387/2530 - รศ.ภรณี ศิริโชติ (เสื้อสีขาวกางเกงสีดำ)
P388/2530 - ผศ.ดร.ยุพิน เตชะมณี (เสื้อลายฟ้า)
P391/2530 - ผศ.เข้มแข็ง สีตะธนี …

P852 2530.jpg
P866-868- การแข่งขันวอลเลย์บอล หญิง
P869-870- การแข่งขันเซปักตะกร้อ ชาย
P871-872- การแข่งขันเซปักตะกร้อ หญิง
P873-874- การแข่งขันชกมวย ชาย
P875-878- การแข่งขันวิ่ง
P879-886- การแข่งขันรักบี้

P515 2530.jpg
P515-518 พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะฝึกงานในต่างประเทศ จัดโดยสมาพันธ์นักศึกษาเกษตรนานาชาติ โดยมี ผศ.ดร.ยุพิน เตชะมณี เป็นประธานในพิธี ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

P1214 2530.jpg
P1214-1215/2530 - รศ.นพ.สมพร โพธินาม กล่าว
P1216-1217/2530 - ทหารในเครื่องแบบกล่าว
P1218/2530 - รศ.นพ.สมพร โพธินาม และผู้ร่วมงานรับประทานอาหารร่วมกัน

P1171 2530.jpg
P1171-1178/2530- เอกอัครราชทูตอิสราเอลพร้อมคณะมาเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานอธิการบดี [ตามป้าย] “ Welcome the Honorable ITZHAK NAVON ”

P120 2530.jpg
P120-121/2530- Dr.Prinz, Dr.Kafkafi และ Mrs.Bar-Lev. ผู้เชี่ยวชาญจากอิสราเอลได้เข้าเจรจาในโครงการความร่วมมือเรื่องการปลูกพืชที่ต้องการน้ำน้อยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับผู้แทนประเทศอิสราเอลและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

P99 2530.jpg
P99-103/2530 - ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่นและทักทายผู้ต้อนรับ
P104-110/2530 - ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ รับประทานอาหารร่วมกับคณะบุคคล
P111/2530 - การแสดงดนตรีไทย

P318 2530.jpg
P318-339/2530- รัฐมนตรีว่าการทบวงวิเทศสัมพันธ์ ประเทศแคนนาดา The Hounourable Monique Landy เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการสถาบันประมงขอนแก่น

P96 2530.jpg
P96-98/2530- การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2529

P41 2530.jpg
P41/2530 - พ.อ.อาทร ชนเห็นชอบ จุดธูปเทียนไหว้ครู
P42/2530 - พ.อ.อาทร ชนเห็นชอบ กล่าว
P44-48/2530- รศ.นพ.สมพร โพธินาม
P49/2530 - แขกผู้มีเกียรติ
P50-68/2530- การแสดงดนตรีไทยอุดมศึกษาจากสถาบันต่างๆ
P69-75/2530 - นิทรรศการดนตรีไทย

P17 2530.jpg
P17-20/2530 - (ในห้องประชุม1)
P21-28/2530 - รับประทานอาหารร่วมกัน
P29/2530.- การแสดง
P30-31/2530 - รศ.นพ.สมพร โพธินาม (ขวา)มอบรางวัลแก่นักแสดง
P32-38/2530 - รศ.นพ.สมพร โพธินาม (ซ้าย)

P1 2530.jpg
P1-12/2530- พิธีมอบทุนฟูจิโมโต-มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2