Browse Items (5681 total)

ต.003.JPG
ปลาทองเล่นน้ำเป็นหยกสีเขียว กรอบไม้สีน้ำตาล ติดกระจก

ต.017.JPG
กล่องไม้ฝาเปิดได้ EWHA Womans university

ต.008.JPG
1. ที่คั่นหนังสือ 2 อันบรรจุกล่องสีแดง
2. สูจิบัตรครบรอบ50ปีของ Gannar normal University
3. บัตรคล้องคอ สายสีแดง

ต.009.JPG
Gannar normal University(2)
ของที่ระลึกซึ่งอธิการบดีได้รับมอบในโอกาสที่เดินทางไปร่วมฉลองครบรอบ50ปี และลงนามความร่วมมือ เมื่อ 1 พ.ค. 2551
**จานสีขาวในกล่องสีน้ำเงิน
Gannar normal University

ต.005.JPG
ธงสีขาว(ธงประดับ)ประเทศเวียดนาม

มข.033.JPG
INTERNATIONAL COUNCIL OF PHYCHOLOGISTS TO KKU INSTRUCTIONAL RESOURCE CENTER….
**ใบประกาศ(มีขาตั้งได้) พื้นหลังสีเขียวมรกต ลายหินอ่อน

ต.033.JPG
ผศ.ดร.วินัย ใจขาน ได้รับเชิญให้เข้าเยี่ยมสถานฑูตของสหรัฐอเมริกาและร่วมปรึกษากับสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาในเมือง Hyderabad ในระหว่างวันที่ 19-26 มีนาคม 2553 ณ ประเทศอินเดีย ซึ่ง JSS MEDICAL COLLEGE ได้มอบของที่ระลึกให้

ต.001.JPG
ภาพพระธาตุหลวงมีคนเป่าแคน/รำอยู่ด้านข้างมุมล่างซ้าย(วัสดุแผ่นเงิน) มีฐานรองเป็นไม้บานพับ

ต.007.JPG
National Chiayi University
สิ่งของที่มาด้วย 5 รายการ
1. ที่คั่นหนังสือ กระดาษสีน้ำตาล
2. น้ำหอมกล่องสีเหลือง ขนาด15ml
3. เนคไทลายดอกกล้วยไม้ในกล่องสี่เหลี่ยมสีทองและกระดาษ NCYU Orchid Tie
4. ของที่ระลึกแก้วใสลายดอกกล้วยไม้บรรจุกล่องสีแดง
5.…

ต.038.JPG
จานโลหะรูปพระธาตุหลวง และมีธงชาติ สปป.ลาวติดอยู่ด้านบน พร้อมกล่อง และข้อความ “สะบายดีเมืองลาว”

ต.039.JPG
ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว NATIONAL UNIVERSITY OF LAOS (ใส่กรอบ)

ต.040.JPG
เข็มกลัด “PEKING UNIVERSITY 1898” ที่ระลึกโอกาสที่ ผู้บริหารสำนักวิทยบริการ ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน

ต.020.JPG
ภาพสะพานแขวนสกรีนบนจานหินอ่อน มีขาตั้งแยกชิ้น(ขาตั้งชำรุดแตก/หลุดก่อนรับมอบ)

น้องหล่า.pdf
หนังสือการต้อนรับน้องและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2525 รุ่นที่19 ในหนังสือจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับแนะนำมหาวิทยาลัย ข้อคิดจากรุ่นพี่ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย กิจกรรม ชมรมต่างๆ เส้นทางและคิวรถในมหาวิทยาลัย

อ.093.JPG
รูปหล่อพ่อขุนรามคำแหง มีข้อความ "มหาวิทยาลัยรามคำแหง"ที่ฐานรูปหล่อ
[ที่ระลึกมาศึกษาดูงาน กลุ่มภารกิจพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557]

มข.488.JPG
แผ่นพับแนะนำพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแก่น

c_7 2530.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 7/2530

ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ ทบวงมหาวิทยาลัย
....................................

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ …

2540_3.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 3/2540
ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2540 เมื่อวันที่ 26 …

2540_4.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2540 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2540
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1…

2545_9.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 9/2545
ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

3 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 8/2545 เมื่อวันที่ 28 …

council1_47.pdf
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 1/2547
วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2…

council2_47.pdf
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 2/2547
วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2