Browse Items (25 total)

  • Collection: ภาพถ่ายปี 2527

P998-1004/2527- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P1005/2527- บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เข้าแถว)
P1006-1011/2527- คณาจารย์ ผู้ปกครอง และบัณฑิตในพิธี
P1012-1014/2527- รศ.นพ.นพดล …

P933-942/2527- ขบวนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P943-955/2527- ขบวนของหน่วยงานอื่นๆ
P956-959/2527- พิธีผูกเสี่ยว

P880-886/2527- พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี มข.-มช.
P887-889/2527- การแข่งขันกีฬา ฟุตบอล
P890-891/2527- การแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อ
P892-893/2527- การแข่งขันกีฬา ฟันดาบ
P894/2527- การแข่งขันกีฬา บาสเกตบอล
P895/2527- การแข่งขันกีฬา …

P826-837/2527- การแสดงในงานกฐินพระราชทาน
P829/2527- ผศ.เข้มแข็ง สีตะธนี (เสื้อสีขาว)
P834/2527 - ผศ.เข้มแข็ง สีตะธนี (เสื้อสีขาว)
P838-845/2527- พิธีบายศรีสู่ขวัญ
P846-855/2527- พิธีทอดกฐินพระราชทาน
P848/2527- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต
P853/2527-…

P772-785/2527- พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
P786-788/2527- การวิ่งคบเพลิง
P789/2527- การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล (หญิง)
P790-793/2527- การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ
P794/2527- การแข่งขันกีฬาปิงปอง
P795-796/2527 -…

P633-635/2527- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต ตัดริบบิ้นเปิดนิทรรศการ
P636-637/2527- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต ชมนิทรรศการโดยมี ผศ.ดร.ยุพิน เตชะมณี (คนกลาง) นำชม

P595/2527- พิธีสงฆ์
P596-601/2527- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต กล่าว
P602/2527- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต มอบ
P603-605- ผู้เข้าร่วมงาน
P606-610/2527- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต ชมนิทรรศการในวันสถาปนา
P611-613/2527- นิทรรศการในวันสถาปนา
P614-616/2527-…

P456 2527.jpg
P456-458/2527- นักศึกษานำพานบายศรีสู่ขวัญเข้าสู่บริเวณพิธี
P459-461/2527- นักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมพิธี
P462-464/2527- รำบายศรีสู่ขวัญ
P465/2527- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต กล่าว
P466/2527- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต จุดธูปเทียนพานบายศรี
P467/2527-…

P424 2527.jpg
P424-430/2527- นักศึกษาเดินแถวเข้าสู่พิธี ณ สโมสรอาจารย์
P431-437/2527- นักศึกษาร่วมยกพานบายศรีสู่ขวัญเข้าสู่บริเวณพิธี
P438-452/2527- คณะผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นและนักศึกษาร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ
P453-455/2527- การแสดงโปงลาง

P388 2527.jpg
P391-393/2527- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต กล่าว
P399-401/2527- ปล่อยลูกโป่งเปิดงานฉลองครบรอบ 20 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P404-407/2527- ฯพณฯพจน์ สารสิน ตัดริบบิ้นเปิดงาน
P408-423/2527- ชมนิทรรศการ

P370 2527.jpg
P370-382/2527- ผู้ร่วมการอภิปราย (จากซ้าย) ดร.ทิม พรรณศิริ พลเอกเนตร เขมะโยธิน
รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต ฯพณฯพจน์ สารสิน ศ.พิมล กลกิจ
ผศ.เข้มแข็ง สีตะธนี
P383-387/2527- ผู้เข้าร่วมฟังการอภิปราย

P362 2527.jpg
P362-363/2527- ศ.พิมล กลกิจ ปลูกต้นประดู่
P364-365/2527- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต ปลูกต้นไม้
P366-369/2527- บุคลากรปลูกต้นไม้

P254 2527.jpg
P254-255/2527- ฯพณฯ พจน์ สารสิน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
P256-259/2527- ฯพณฯ พจน์ สารสิน กล่าว
P261-265/2527- คณาจารย์
P266/2527- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต
P267/2527- พระราชวรมุนี(วัดพระพิเรนทร์ ถนนวรจักร) เจิมตำรา
P270-271/2527-…

P207 2527.jpg
P207-210/2527- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต ขณะใส่บาตร
P214-215/2527- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต ขณะใส่บาตร
P230/2527- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต ขณะใส่บาตร
P237-238/2527- ศ.พิมล กลกิจ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
P239-241/2527- ศ.พิมล กลกิจ …

P126 2527.jpg
P126-140/2527- The 4 th Annual Workshop of the Australian – Asian Agricultural Residues Research Network by AUDP and Khon Kaen Uneversity April 10-14, 1984

P54 2527.jpg
P54-61/2527- การประชุมตั้งมหาวิทยาลัยที่นครราชสีมา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในปัจจุบัน) (ภาพสี)

P49 2527.jpg
P49-53/2527- พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 17 ปีการศึกษา 2526

P22 2527.jpg
P22-30/2527 - การแข่งขันวิ่งมาราธอน
P31-32/2527 - การแข่งขันฟุตบอลทีมหญิง กับทีมชาย
P33-37/2527 - การมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ
P38-48/2527 - งานเลี้ยงสังสรรค์
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2