กฐินพระราชทานทอดถวาย ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

Dublin Core

Title

กฐินพระราชทานทอดถวาย ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

Description

P826-837/2527- การแสดงในงานกฐินพระราชทาน
P829/2527- ผศ.เข้มแข็ง สีตะธนี (เสื้อสีขาว)
P834/2527 - ผศ.เข้มแข็ง สีตะธนี (เสื้อสีขาว)
P838-845/2527- พิธีบายศรีสู่ขวัญ
P846-855/2527- พิธีทอดกฐินพระราชทาน
P848/2527- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต
P853/2527- พระภิกษุสงฆ์
P857/2527- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต
P870/2527- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต (ขวา)
P871/2527- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต (กลาง)
P875-879/2527- การแข่งขันกีฬาทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ ทีมแม่บ้าน

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2527-11-3

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “กฐินพระราชทานทอดถวาย ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร,” KKU Archives, accessed July 23, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1438.

Output Formats