การปราศรัยแถลงนโยบายอย่างเป็นทางการ ของ ผู้เข้ารับการหยั่งเสียงเป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 4 กรกฎาคม 2532 ณ อาคารสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

การปราศรัยแถลงนโยบายอย่างเป็นทางการ ของ ผู้เข้ารับการหยั่งเสียงเป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 4 กรกฎาคม 2532 ณ อาคารสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Description

P868 พิธีกร กล่าว
P869-873 ผู้เข้ารับการหยั่งเสียงเป็นอธิการบดี
P874-876 ผศ.ดร.ทวีสุข แสนทวีสุข ผู้เข้ารับการหยั่งเสียง หมายเลข 1 แถลงนโยบาย
P877-879 รศ.ดร.บุญฤา วิไลพล ผู้เข้ารับการหยั่งเสียง หมายเลข 2 แถลงนโยบาย
P880-887 ผศ.นพ.พิสิฎฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ ผู้เข้ารับการหยั่งเสียง หมายเลข 3 แถลงนโยบาย
P888-890 ผศ.ดร.อำนวยศิลป์ สุขศรี ผู้เข้ารับการหยั่งเสียง หมายเลข 4 แถลงนโยบาย
P891-893 รศ.ดร.เกษม ปราบริปูตลุง ผู้เข้ารับการหยั่งเสียง หมายเลข 5 แถลงนโยบาย
P894-899 รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต ผู้เข้ารับการหยั่งเสียง หมายเลข 6 แถลงนโยบาย

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2532-07-04

Identifier

P868-899/2532

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “การปราศรัยแถลงนโยบายอย่างเป็นทางการ ของ ผู้เข้ารับการหยั่งเสียงเป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 4 กรกฎาคม 2532 ณ อาคารสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed January 31, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1439.

Output Formats