วันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์และนิทรรศการในวันสถาปนา

Dublin Core

Title

วันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์และนิทรรศการในวันสถาปนา

Description

P595/2527- พิธีสงฆ์
P596-601/2527- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต กล่าว
P602/2527- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต มอบ
P603-605- ผู้เข้าร่วมงาน
P606-610/2527- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต ชมนิทรรศการในวันสถาปนา
P611-613/2527- นิทรรศการในวันสถาปนา
P614-616/2527- กิจกรรมบริจาคเลือด

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2527-07-18

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “วันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์และนิทรรศการในวันสถาปนา,” KKU Archives, accessed May 23, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1358.

Output Formats