การอภิปราย เรื่อง การจัดตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นในอดีตเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 20 ปี ณ ห้องประชุมวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Dublin Core

Title

การอภิปราย เรื่อง การจัดตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นในอดีตเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 20 ปี ณ ห้องประชุมวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Description

P370-382/2527- ผู้ร่วมการอภิปราย (จากซ้าย) ดร.ทิม พรรณศิริ พลเอกเนตร เขมะโยธิน
รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต ฯพณฯพจน์ สารสิน ศ.พิมล กลกิจ
ผศ.เข้มแข็ง สีตะธนี
P383-387/2527- ผู้เข้าร่วมฟังการอภิปราย

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2527-06-14

Identifier

P370-387/2527

Files

P370 2527.jpg
P371 2527.jpg
P372 2527.jpg
P373 2527.jpg
P374 2527.jpg
P375 2527.jpg
P376 2527.jpg
P377 2527.jpg
P378 2527.jpg
P379 2527.jpg
P380 2527.jpg
P381 2527.jpg
P382 2527.jpg
P383 2527.jpg
P384 2527.jpg
P385 2527.jpg
P386 2527.jpg
P387 2527.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “การอภิปราย เรื่อง การจัดตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นในอดีตเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 20 ปี ณ ห้องประชุมวิทยาศาสตร์สุขภาพ,” KKU Archives, accessed June 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1258.

Output Formats