พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2527

Dublin Core

Title

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2527

Description

P998-1004/2527- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P1005/2527- บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เข้าแถว)
P1006-1011/2527- คณาจารย์ ผู้ปกครอง และบัณฑิตในพิธี
P1012-1014/2527- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต กล่าว
P1015/2527- ผศ.ดร.ยุพิน เตชะมณี (อ่านรายนามบัณฑิต)
P1016-1018/2527- บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
P1019-1029/2527- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานปริญญาบัตร
P1030/2527- บัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณตน
P1031-1033/2527- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาท

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2527-12-20

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2527,” KKU Archives, accessed April 16, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1459.

Output Formats