พิธีตักบาตรเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 20 ปี ณ สโมสรนักศึกษา

Dublin Core

Title

พิธีตักบาตรเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 20 ปี ณ สโมสรนักศึกษา

Description

P207-210/2527- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต ขณะใส่บาตร
P214-215/2527- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต ขณะใส่บาตร
P230/2527- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต ขณะใส่บาตร
P237-238/2527- ศ.พิมล กลกิจ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
P239-241/2527- ศ.พิมล กลกิจ ขณะใส่บาตร
P242-243/2527 - รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต ขณะใส่บาตร
P245/2527- ศ.พิมล กลกิจ ถวายภัตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์
P246/2527- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต ถวายภัตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2527-06-14

Identifier

P207-226/2527

Files

P207 2527.jpg
P208 2527.jpg
P209 2527.jpg
P210 2527.jpg
P211 2527.jpg
P212 2527.jpg
P213 2527.jpg
P214 2527.jpg
P215 2527.jpg
P216 2527.jpg
P217 2527.jpg
P218 2527.jpg
P219 2527.jpg
P220 2527.jpg
P221 2527.jpg
P222 2527.jpg
P223 2527.jpg
P224 2527.jpg
P225 2527.jpg
P226 2527.jpg
P227 2527.jpg
P228 2527.jpg
P229 2527.jpg
P230 2527.jpg
P231 2527.jpg
P232 2527.jpg
P233 2527.jpg
P234 2527.jpg
P235 2527.jpg
P236 2527.jpg
P237 2527.jpg
P238 2527.jpg
P239 2527.jpg
P240 2527.jpg
P241 2527.jpg
P242 2527.jpg
P243 2527.jpg
P244 2527.jpg
P245 2527.jpg
P246 2527.jpg
P247 2527.jpg
P248 2527.jpg
P249 2527.jpg
P249.1 2527.jpg
P250 2527.jpg
P251 2527.jpg
P252 2527.jpg
P253 2527.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีตักบาตรเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 20 ปี ณ สโมสรนักศึกษา,” KKU Archives, accessed June 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1187.

Output Formats