Browse Items (41 total)

  • Collection: ต่างประเทศ

ต.042.JPG
กรอบกระจกหนังสือขอบคุณ จากมหาวิทยาลัย สปป.ลาว

ต.040.JPG
เข็มกลัด “PEKING UNIVERSITY 1898” ที่ระลึกโอกาสที่ ผู้บริหารสำนักวิทยบริการ ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน

ต.039.JPG
ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว NATIONAL UNIVERSITY OF LAOS (ใส่กรอบ)

ต.038.JPG
จานโลหะรูปพระธาตุหลวง และมีธงชาติ สปป.ลาวติดอยู่ด้านบน พร้อมกล่อง และข้อความ “สะบายดีเมืองลาว”

ต.037.JPG
ของที่ระลึกลาวศึกษาดูงาน [ตามหนังสือรับเลขที่ 1212 ลว. 22เม.ย. 56] : แผ่นเงินฉลุรูปช้างคู่ หน้าพระธาตุหลวง (ใส่กรอบกระจก)

ต.036.JPG
ตุ๊กตาคาวบอย(ชาย+หญิง) ในกล่องที่ระลึกโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่8 27-30 พ.ย. 2552 ณ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ หลวงพระบาง สปป.ลาว

ต.035.JPG
ศิลปะแผ่นไม้แกะสลักรูปพระธาตุหลวง

ต.034.JPG
ศิลปะแผ่นเงินแกะสลักรูปพระธาตุหลวงใส่กรอบกระจก

ต.033.JPG
ผศ.ดร.วินัย ใจขาน ได้รับเชิญให้เข้าเยี่ยมสถานฑูตของสหรัฐอเมริกาและร่วมปรึกษากับสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาในเมือง Hyderabad ในระหว่างวันที่ 19-26 มีนาคม 2553 ณ ประเทศอินเดีย ซึ่ง JSS MEDICAL COLLEGE ได้มอบของที่ระลึกให้

ต.032.JPG
ศิลปะฉลุกระดาษ(สีแดง)รูปปลาและอักษรจีน ใส่กรอบกระจก

ต.031.JPG
ภาพถ่ายประตูเมืองอัดขยายใส่กรอบกระจก “UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TRI” ประเทศเวียดนาม

ต.030.JPG
ผ้าสีขาว ปักลวดลายวิถีชีวิตใต้สะพาน อัดกรอบสีทอง พื้นสีแดง

ต.029.JPG
ผ้าปักลายวิถีชีวิตริมแม่น้ำ อัดกรอบสีทอง พื้นสีแดง

ต.028.JPG
ป้ายอักษรภาษาจีน อัดกรอบกระจก

ต.020.JPG
ภาพสะพานแขวนสกรีนบนจานหินอ่อน มีขาตั้งแยกชิ้น(ขาตั้งชำรุดแตก/หลุดก่อนรับมอบ)

ต.019.JPG
เป็นภาพนูนต่ำ THANH CO QUANGTRI (ภาษาเวียดนาม)

ต.017.JPG
กล่องไม้ฝาเปิดได้ EWHA Womans university

ต.016.JPG
แก้วเคลือบ Handkook Chinaware ของที่ระลึก Prof.Dr.Bae Yong Lee, อธิการบดี EWHA Womans university มอบให้

ต.015.JPG
ไม้แกะสลัก Whakairo Rakau จาก University of Wellington, New Zealand

ต.014.JPG
ไม้แกะสลักรูปพระธาตุหลวง(กลาง) ซ้ายมีชายเป่าแคน ขวามีหญิงถือไมค์

ต.013.JPG
1. ตะเกียบไม้และที่รองตะเกียบ ในกล่องไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่รองมี คำว่า “VIET NAM”
2. กล่องไม้สำหรับใช้เสียบปากกา
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2