Browse Items (5690 total)

อ.037.JPG
ไม้แกะสลักเป็นรูปแมวนอนบนหนังสือสีเขียวอ่อน 3 มิติ

ต.014.JPG
ไม้แกะสลักรูปพระธาตุหลวง(กลาง) ซ้ายมีชายเป่าแคน ขวามีหญิงถือไมค์

ต.012.JPG
ไม้แกะสลักสีน้ำตาล มีรูปพระธาตุหลวง สลักอักษร “LAOS”

อ.027.JPG
ไม้แกะสลักรูปพระธาตุ
มีข้อความ LAOS

ต.015.JPG
ไม้แกะสลัก Whakairo Rakau จาก University of Wellington, New Zealand

P110 2519.jpg
P110/2519-หอพักนักศึกษา 16 กำลังถูกไฟไหม้
P111-125/2519-นักศึกษาและบุคลากรร่วมกับเทศบาลเมืองของแก่นช่วยกัน
ดับเพลิง
P126-129/2519-ภาพความเสียหายของหอพักนักศึกษา 16 หลังเพลิงสงบ

มข.435.JPG
ใบปลิวพระกริ่ง 50 ปี มข.

มข.462.JPG
ใบปลิวเชิญชวนตักบาตรพระ 552 รูป,แผ่นพับเชิญร่วมงานมหกรรมบ้าน คณะสถาปัตย์ มข.

มข.129.JPG
ใบประกาศสภากาชาดไทย องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ

มข.552.JPG
ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา

อ.055.JPG

โล่แบบจำลองสี่เหลี่ยมอาคารพิพิธภัณฑ์ บนฐานหกเหลี่ยมสีดำ
มีข้อความ “องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ National Science Museum"

มข.067.JPG
สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 2515-2516 มอบไว้เป็นที่ระลึก นายเผด็จ ลิมปะสุวัณณะ ประธานชุมนุมรักบี้ ส.ม.ข.
**โล่สี่เหลี่ยม มีตรามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีขาตั้ง

มข.587.JPG
โล่เกียรติยศชมรมศิลปวัฒนธรรม"ฉลองครบรอบ 36 ปี มข."

มข.045.JPG
โล่เกียรติคุณสำหรับอาจารย์นพ.นพดล ทองโสภิต
ผู้ร่วมก่อตั้งและพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...

มข.052.JPG
มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอมอบโล่เกียรติคุณเพื่อเป็นที่ระลึก แด่ สำนักวิทยบริการ...
**ฐานสีเงินเป็นนาฬิกา(เสีย)

มข.049.JPG
(ข้อความ) ด้วยความซาบซึ้งและประทับใจในการบริหารงาน ของ รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี...[จานเงิน]
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2