โล่เกียรติยศสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 2515-2516 มอบไว้เป็นที่ระลึก นายเผด็จ ลิมปะสุวัณณะ ประธานชุมนุมรักบี้ ส.ม.ข.

Dublin Core

Title

โล่เกียรติยศสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 2515-2516 มอบไว้เป็นที่ระลึก นายเผด็จ ลิมปะสุวัณณะ ประธานชุมนุมรักบี้ ส.ม.ข.

Description

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 2515-2516 มอบไว้เป็นที่ระลึก นายเผด็จ ลิมปะสุวัณณะ ประธานชุมนุมรักบี้ ส.ม.ข.
**โล่สี่เหลี่ยม มีตรามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีขาตั้ง

Date

2515-2516

Format

กว้าง15 สูง10 หนา1

Identifier

มข. 067

Files

มข.067.JPG

Citation

“โล่เกียรติยศสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 2515-2516 มอบไว้เป็นที่ระลึก นายเผด็จ ลิมปะสุวัณณะ ประธานชุมนุมรักบี้ ส.ม.ข.,” KKU Archives, accessed June 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1540.

Output Formats