Browse Items (13 total)

  • Tags: รับน้อง

P26 2510.jpg
P26/2510-ศาสตราจารย์พิมล กลกิจ และคุณอดิศักดิ์ จำลองศุภลักษณ์ ออกรายการโทรทัศน์เนื่องในงานรับน้องใหม่
ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 5
P27-30/2510-การแสดงของวงดนตรีสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

P4 2509.jpg
P4/2509- ทำบุญตักบาตรต้อนรับน้องใหม่
P5-11/2509- กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ช่วงกลางวัน
P12-13/2509- กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ช่วงกลางคืน

P32 2517.jpg
P32-49/2517- การต้อนรับนักศึกษาใหม่รุ่น 11 ที่สถานีรถไฟขอนแก่น ลอดซุ้มไม้ขอนแก่น ไปสักการะศาลเจ้าพ่อหลังเมืองและสักการะพระภูมิเจ้าที่ประจำมหาวิทยาลัย ในตอนเย็นจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ

P83 2520.jpg
P83-90/2520- พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 14 ณ สโมสรนักศึกษา

P209 2520 (ด้านหลัง).jpg
P209-219-ลอดซุ้มต้อนรับน้องใหม่
P220-224-งานเลี้ยงต้อนรับน้องใหม่ภาคกลางคืน
P225-239-น้องใหม่ประจำปี 2520

P185 2518.jpg
P185-203/2518- การต้อนรับนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 12 ที่สถานีรถไฟลอดซุ้มไม้ “ขอนแก่น” และสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และเดินทางสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น สักการะพระภูมิเจ้าที่ประจำมหาวิทยาลัย

P100 2526.jpg
P100-102/2526- นักศึกษาใหม่ลอดขอนไม้แก่นที่สถานีรถไฟขอนแก่น
P103-111/2526 - นักศึกษาใหม่เข้าแถวเพื่อสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง
P112-117/2526 - นักศึกษาใหม่สักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดงOutput Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2