Browse Items (8 total)

  • Tags: 2509

P44 2509.jpg
P44-48/2509- พระเทพรัตนโมลี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม จ.นครพนม ทำพิธีเจิมและมอบตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2509

P30 2509.jpg
P30-40/2509- Sir Stephen Weir เอกอักครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทยมาวางศิลาฤกษ์ อาคารคณะเกษตรศาสตร์(ภาพขาวดำ)
P41-43/2509- Sir Stephen Weir เอกอักครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทยมาวางศิลาฤกษ์ อาคารคณะเกษตรศาสตร์(ภาพสี)

P14 2509.jpg
P14-15/2509- พิธีมอบทุนการศึกษา 106 ทุน ให้แก่ผู้แทนจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ฯพณฯ พจน์ สารสิน 14 พฤศจิกายน 2509

P2 2509.jpg
P2/2509- ฯพณฯ พจน์ สารสิน อธิการบดีเป็นประธานในพิธียกศาลพระภูมิ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น 29 มิถุนายน 2509

P1 2509.jpg
P1/2509- ฯพณฯ พจน์ สารสิน กล่าวคำปราศรัยในโอกาสเปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ สถานีวิทยุ-โทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น 28 มิถุนายน 2509

P4 2509.jpg
P4/2509- ทำบุญตักบาตรต้อนรับน้องใหม่
P5-11/2509- กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ช่วงกลางวัน
P12-13/2509- กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ช่วงกลางคืน
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2