Browse Items (8 total)

  • Tags: 2509

P14 2509.jpg
P14-15/2509- พิธีมอบทุนการศึกษา 106 ทุน ให้แก่ผู้แทนจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ฯพณฯ…

P2 2509.jpg
P2/2509- ฯพณฯ พจน์ สารสิน อธิการบดีเป็นประธานในพิธียกศาลพระภูมิ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น 29…

P4 2509.jpg
P4/2509- ทำบุญตักบาตรต้อนรับน้องใหม่
P5-11/2509- กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ช่วงกลางวัน
P12-13/2509-…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2