Browse Items (4 total)

  • Tags: ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข.326.JPG
เข็มกลัดตราสัญลักษณ์ มข. แจกบัณฑิตปี 2557 เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2557

P44 2509.jpg
P44-48/2509- พระเทพรัตนโมลี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม จ.นครพนม ทำพิธีเจิมและมอบตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2509
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2