พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารคณะเกษตรศาสตร์ โดย Sir Stephen Weir เอกอัครราชทูตนิซีแลนด์ ประจำประเทศไทย

Dublin Core

Title

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารคณะเกษตรศาสตร์ โดย Sir Stephen Weir เอกอัครราชทูตนิซีแลนด์ ประจำประเทศไทย

Description

P30-40/2509- Sir Stephen Weir เอกอักครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทยมาวางศิลาฤกษ์ อาคารคณะเกษตรศาสตร์(ภาพขาวดำ)
P41-43/2509- Sir Stephen Weir เอกอักครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทยมาวางศิลาฤกษ์ อาคารคณะเกษตรศาสตร์(ภาพสี)

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2509-11-14

Identifier

P30-43/2509

Files

P30 2509.jpg
P31 2509.jpg
P32 2509.jpg
P33 2509.jpg
P34 2509.jpg
P35 2509.jpg
P36 2509.jpg
P37 2509.jpg
P38 2509.jpg
P39 2509.jpg
P40 2509.jpg
P41 2509.jpg
P42 2509.jpg
P43 2509.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารคณะเกษตรศาสตร์ โดย Sir Stephen Weir เอกอัครราชทูตนิซีแลนด์ ประจำประเทศไทย,” KKU Archives, accessed June 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/866.

Output Formats