การประชุมคณะกรรมส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ม.ร.ว.จักรทอง ทองใหญ่ นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วยผู้ทรงเกียรติที่ได้รับการเสนอจากผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 16 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นผู้แทนจากจังหวัดในการร่วมการสนับสนุนส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อนึ่งในการประชุมครั้งนี้ผู้อำนวยการ USIS ขอนแก่นได้มอบหนังสือตำราและวารสารการแพทย์แก่คณะแพทยศาสตร์และคุณบุญช่วย อัตถากร กรรมการส่งเสริมจากจังหวัดมหาสารคามได้มอบพระพุทธรูปแก่มหาวิทยาลัยโดยนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีเป็นผู้รับมอบ

Dublin Core

Title

การประชุมคณะกรรมส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ม.ร.ว.จักรทอง ทองใหญ่ นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วยผู้ทรงเกียรติที่ได้รับการเสนอจากผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 16 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นผู้แทนจากจังหวัดในการร่วมการสนับสนุนส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อนึ่งในการประชุมครั้งนี้ผู้อำนวยการ USIS ขอนแก่นได้มอบหนังสือตำราและวารสารการแพทย์แก่คณะแพทยศาสตร์และคุณบุญช่วย อัตถากร กรรมการส่งเสริมจากจังหวัดมหาสารคามได้มอบพระพุทธรูปแก่มหาวิทยาลัยโดยนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีเป็นผู้รับมอบ

Description

P16-22/2517- การประชุมคณะกรรมส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ม.ร.ว.จักรทอง ทองใหญ่ นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วยผู้ทรงเกียรติที่ได้รับการเสนอจากผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 16 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นผู้แทนจากจังหวัดในการร่วมการสนับสนุนส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อนึ่งในการประชุมครั้งนี้ผู้อำนวยการ USIS ขอนแก่นได้มอบหนังสือตำราและวารสารการแพทย์แก่คณะแพทยศาสตร์และคุณบุญช่วย อัตถากร กรรมการส่งเสริมจากจังหวัดมหาสารคามได้มอบพระพุทธรูปแก่มหาวิทยาลัยโดยนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีเป็นผู้รับมอบ

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2517-03-11

Identifier

P16-22/2517

Files

P16 2517.jpg
P17 2517.jpg
P18 2517.jpg
P19 2517.jpg
P20 2517.jpg
P21 2517.jpg
P22 2517.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “การประชุมคณะกรรมส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ม.ร.ว.จักรทอง ทองใหญ่ นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วยผู้ทรงเกียรติที่ได้รับการเสนอจากผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 16 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นผู้แทนจากจังหวัดในการร่วมการสนับสนุนส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อนึ่งในการประชุมครั้งนี้ผู้อำนวยการ USIS ขอนแก่นได้มอบหนังสือตำราและวารสารการแพทย์แก่คณะแพทยศาสตร์และคุณบุญช่วย อัตถากร กรรมการส่งเสริมจากจังหวัดมหาสารคามได้มอบพระพุทธรูปแก่มหาวิทยาลัยโดยนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีเป็นผู้รับมอบ,” KKU Archives, accessed May 28, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/867.

Output Formats