ภาพถ่ายปี 2509

Dublin Core

Title

ภาพถ่ายปี 2509

Items in the ภาพถ่ายปี 2509 Collection

ต้อนรับน้องใหม่ ปี 2509
P4/2509- ทำบุญตักบาตรต้อนรับน้องใหม่
P5-11/2509- กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ช่วงกลางวัน
P12-13/2509-…

ฯพณฯ พจน์  สารสิน   อธิการบดีเป็นประธานในพิธียกศาลพระภูมิ  ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P2/2509- ฯพณฯ พจน์ สารสิน อธิการบดีเป็นประธานในพิธียกศาลพระภูมิ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น 29…

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นชุดแรก โดย ฯพณฯ พจน์  สารสิน เป็นประธาน
P3/2509- ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นชุดแรก โดย ฯพณฯ พจน์ สารสิน…

พิธีมอบทุนการศึกษา 106 ทุน  ให้แก่ผู้แทนจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ฯพณฯ พจน์  สารสิน
P14-15/2509- พิธีมอบทุนการศึกษา 106 ทุน ให้แก่ผู้แทนจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ฯพณฯ…

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารคณะเกษตรศาสตร์ โดย Sir Stephen Weir เอกอัครราชทูตนิซีแลนด์ ประจำประเทศไทย
P30-40/2509- Sir Stephen Weir เอกอักครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทยมาวางศิลาฤกษ์ …

Collection Tree