ภาพถ่ายปี 2509

Dublin Core

Title

ภาพถ่ายปี 2509

Collection Items

ต้อนรับน้องใหม่ ปี 2509
P4/2509- ทำบุญตักบาตรต้อนรับน้องใหม่
P5-11/2509- กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ช่วงกลางวัน
P12-13/2509- กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ช่วงกลางคืน

ฯพณฯ พจน์ สารสิน กล่าวคำปราศรัยในโอกาสเปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ สถานีวิทยุ-โทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น
P1/2509- ฯพณฯ พจน์ สารสิน กล่าวคำปราศรัยในโอกาสเปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ สถานีวิทยุ-โทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น 28 มิถุนายน 2509

ฯพณฯ พจน์ สารสิน  อธิการบดีเป็นประธานในพิธียกศาลพระภูมิ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P2/2509- ฯพณฯ พจน์ สารสิน อธิการบดีเป็นประธานในพิธียกศาลพระภูมิ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น 29 มิถุนายน 2509

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นชุดแรก โดย ฯพณฯ พจน์ สารสิน เป็นประธาน
P3/2509- ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นชุดแรก โดย ฯพณฯ พจน์ สารสิน เป็นประธาน 29 มิถุนายน 2509

พิธีมอบทุนการศึกษา 106 ทุน ให้แก่ผู้แทนจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ฯพณฯ พจน์ สารสิน
P14-15/2509- พิธีมอบทุนการศึกษา 106 ทุน ให้แก่ผู้แทนจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ฯพณฯ พจน์ สารสิน 14 พฤศจิกายน 2509

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย โดย ฯพณฯ พจน์ สารสิน เป็นประธานและคณะกรรมการได้เยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P16-20/2509- ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
P21-29/2509- คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัยเยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารคณะเกษตรศาสตร์ โดย Sir Stephen Weir เอกอัครราชทูตนิซีแลนด์ ประจำประเทศไทย
P30-40/2509- Sir Stephen Weir เอกอักครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทยมาวางศิลาฤกษ์ อาคารคณะเกษตรศาสตร์(ภาพขาวดำ)
P41-43/2509- Sir Stephen Weir เอกอักครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทยมาวางศิลาฤกษ์ อาคารคณะเกษตรศาสตร์(ภาพสี)

พระเทพรัตนโมลี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม จ.นครพนม ทำพิธีเจิมและมอบตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P44-48/2509- พระเทพรัตนโมลี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม จ.นครพนม ทำพิธีเจิมและมอบตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2509
View all 8 items

Collection Tree